itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Cao Bằng chuyển tới

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Cao Bằng chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

STT Họ và tên

Chức vụ -

Đơn vị công tác

Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Phạm Văn Động

Giáo viên – Trường

THCS Bế Triều-

Huyện Hòa An –

Tỉnh Cao Bằng.

Bản thân là thương binh, sức khỏe già yếu, gia đình khó khăn, hiện đang ở nhà tạm không có khả năng tự làm

nhà cấp 4

 
2 Công Thị Linh

Giáo viên – Trường Mầm non Thị trấn Quảng Uyên –Huyện Quảng Uyên –

Tỉnh Cao Bằng

Là vợ liệt sĩ, gia đình gặp nhiều khó khăn, hiện đang ở nhà tạm, không có khả năng tự làm nhà cấp 4  
3 Hoàng Thị Trường

Nhân viên – Trường

tiểu học Tân Giang

Thị xã Cao Bằng –

Tỉnh Cao Bằng

Gia đình gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, chồng yếu SK ,

bản thân nuôi 2 con ăn học ,

bố chồng ở cùng, bố chồng

là lão thành Cách Mạng,

hiện đang ở nhà tạm không

có khả năng làm nhà cấp 4