itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Lâm Đồng chuyển tới

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Lâm Đồng chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

STT Họ và tên Đơn vị công tác Hoàn cảnh
1 Hoàng Thị Cúc Trường THCS Ninh Loan

- Quê ngoài Bắc, vào Nam lập nghiệp

- Con nhỏ, gia đình đang ở nhà tập thể

2

Gia Đình :

Phạm Thị Thưởng

Nguyễn Duy Cung

Trường THCS Ninh Loan

- Quê ngoài Bắc, vào Nam lập nghiệp

- Con nhỏ hay đau ốm, gia đình đang ở nhà tập thể

3 Nguyễn Thị Lan Trường THCS Ninh Loan

- Tuổi cao, hay đau ốm, bệnh kinh niên

- Con đi học xa

4 Nguyễn T Túy Phượng Trường THCS Ninh Loan

- Mất mẹ

-Một mình nuôi bố (đã cao tuổi) và em ăn học

5 Lương Văn Lâm Trường THCS Ninh Loan

- Dân Tộc Tày

- Không có bố, là trụ cột chính trong gia đình có mẹ đã lớn tuổi và em đang đi học, phải phụ cấp

6 Phạm Ngọc Năm Trường THCS Ninh Loan

- Bảo vệ trường

- Hai con nhỏ ăn học, kinh tế khó khăn

7 Nguyễn Văn Thỏa Trường THCS Ninh Loan

- Quê ngoài Bắc, vào Nam lập nghiệp

- Phải phụ cấp cho người thân ở quê (bố mất)

8 Đường Xuân Quỳnh Trường THCS Ninh Loan

- Quê ngoài Bắc, vào Nam lập nghiệp

- Bố mẹ cao tuổi, già yếu, cần phụ cấp

- Bản thân từng bị tai nạn nặng.

9 K’Der THCS Sơn Trung, Đức Trọng - GV dân tộc, gia đình khó khăn
10 Nguyễn Hữu Minh THCS Sơn Trung, Đức Trọng - Vợ, con hay đau ốm
11 Hồ Thị Thanh Tịnh THCS Sơn Trung, Đức Trọng - Hai con nhỏ, chồng bộ đội mới chuyển từ Bắc vào
12 Lê Đình Cường THCS Sơn Trung, Đức Trọng - Đang ở tập thể, giáo viên giỏi cấp trường
13 Nguyễn Văn Quang THCS Sơn Trung, Đức Trọng - Đang ở tập thể, giáo viên giỏi cơ sở