itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Sóc Trăng chuyển tới

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Sóc Trăng chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

TT Họ và tên Dân tộc Đơn vị (Trường) Huyện Danh Hiệu (Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)
1 Lâm Pha Khmer Tiểu học Đại Tâm 2 Mỹ Xuyên Năm 1992, 1994, 1996, 1997, 2000
2 Lâm Anh Bằng Khmer THCS Tam Đôn Mỹ Xuyên Năm 2006, 2007
3 Sơn Hồng Phúc Khmer THCS Trường Khánh Long Phú Năm 2003-2004, 2004-2005,2005-2006
4 Thạch Thị Phương An Khmer THCS Tân Hưng Long Phú Năm 2004-2005, 2005-2006
5 Thạch Thị Bô Tum Khmer MG Hoa Hồng Kế Sách Năm 2005-2006, 2006-2007
6 Kim Thị The Khmer THCS Kế Thành Kế Sách Năm 2002-2003, 2003-2004, 2004-2008,2005-2006
7 Dương Sả Rương Khmer THCS Thạnh Tân Thạnh Trị Năm 2003-2004, 2004-2005,2005-2006
8 Huỳnh Đa Rinh Khmer PTCS Lâm Kiết Thạnh Trị Năm 2003-2004, 2004-2005,2005-2006
9 Lý Phol Khmer Tiểu học Mỹ Thuận B Mỹ Tú Năm 2004-2005, 2005-2007
10 Lý Thị Thanh Hiền Khmer Tiểu học Mỹ Thuận B Mỹ Tú Năm 2004-2005, 2005-2008