itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Nhiều cá nhân gửi hồ sơ bổ sung về Quỹ ITA-s

Nhiều cá nhân gửi hồ sơ bổ sung về Quỹ ITA-s

Sau khi đại diện Quỹ ITA-s liên lạc với các hồ sơ thiếu giấy tờ, có 72 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình đã gửi bổ sung sổ hộ nghèo về Quỹ Chiến thắng bệnh tật và 15 hồ sơ bổ sung về Quỹ ITA Vì tương lai.

Ngoài ra, có 131 bộ hồ sơ từ các tỉnh, thành trên cả nước đã gửi đến Quỹ ITA-s trong tuần qua, từ 13/12/2007 đến 20/12/2007.

Trong đó, có 89 hồ sơ gửi đến Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật, chủ yếu từ các tỉnh Quảng Trị, Thái Bình, Đồng Nai, Thanh Hóa, Phú Yên, Đắk Nông, Bến Tre… Quỹ ITA Hàn gắn vết thương nhận được 23 hồ sơ; Quỹ ITA Vì tương lai nhận được 19 hồ sơ.

Bùi Nhung