itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Nhiều hồ sơ gửi đến Quỹ ITA Hàn gắn vết thương

Nhiều hồ sơ gửi đến Quỹ ITA Hàn gắn vết thương

Gần 120 hồ sơ xin tài trợ từ các tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi… đã gửi về Quỹ ITA-s trong tuần này.

Trong đó, hồ sơ gửi về Quỹ ITA Hàn gắn vết thương là 80; Quỹ ITA Vì tương lai: 20; Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật: 18 hồ sơ. Nghệ An là tỉnh có số lượng hồ sơ gửi về nhiều nhất, chủ yếu xin tài trợ từ Quỹ ITA Hàn gắn vết thương.

Bùi Nhung