itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2019