itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo yêu cầu HSC cải chính thông tin sai lệch về chứng khoán ITACO

Tập đoàn Tân Tạo yêu cầu HSC cải chính thông tin sai lệch về chứng khoán ITACO

Trên trang web của HSC có bài phân tích của Ông Phạm Cao Đức về cổ phiếu ITA với nội dung thông tin không chính xác, người viết đại diện cho Công ty chứng khoán nhưng đã không đủ trình độ phân tích hoặc cố tình bóp méo sự thật nên đã đưa ra nhận xét sai lệch về doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn năm 2008.

Kính gửi: - Ông Tổng Giám đốc Công ty HSC, chào Ông Fiachra Maccana
Đống kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty HSC và các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi là Nguyễn Thị Sương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITACO).

Trên trang web của HSC có bài phân tích của Ông Phạm Cao Đức về cổ phiếu ITA đồng thời phát tán đi các Quỹ, các Nhà đầu tư trong và ngoài nước, Tôi phản ánh với ông như sau:

1. Trong bài viết Ông Đức nói rằng đã trao đổi điện thọai với tôi là hoàn toàn sai sự thật. Tôi khẳng định tôi chưa từng trao đổi với Ông Đức về báo cáo tài chính cũng như tình hình kinh doanh của ITA. Việc Ông Đức sử dụng tên tôi trong bài viết với mục đích làm cho độc giả lầm tưởng tôi đã cung cấp các số liệu tài chính sai lệch trong bảng phân tích đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ITACO và cá nhân tôi. Gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư và cổ đông của ITA. Đây chính là HÀNH ĐỘNG mạo danh VI PHẠM LUẬT PHÁP NGHIÊM TRỌNG ĐẶC BIỆT TRONG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÔ CÙNG NHẠY CẢM.

2. Đồng thời trong bài viết đã không phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của Công ty Tân Tạo:

2.1- Người viết đại diện cho Công ty chứng khoán nhưng đã không đủ trình độ phân tích hoặc cố tình bóp méo sự thật nên đã đưa ra nhận xét sai lệch là doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn năm 2008 suy giảm mạnh. Thực chất theo phương pháp hạch toán theo tiêu chuẩn của Việt Nam trong các năm từ 2007 trở về trước, ITACO đã hạch toán doanh thu theo số tiền thực thu từ khách hàng. Số tiền cho thuê đất, nhà xưởng còn phải thu mà ITACO cho phép khách hàng được trả góp trong 5 năm hoặc 10 năm đã không thể hiện trên sổ sách kế tóan. Từ năm 2005-2007 ITACO được kiểm toán bởi Công ty A & C thực hiện kiểm toán theo tiêu chuẩn VAS và Công ty E & Y thực hiện kiểm toán theo hệ thống quốc tế, vì vậy đã tồn tại hai báo cáo kiểm toán.

2.2- Đến năm 2008, Công ty E &Y đã thực hiện kiểm toán ITACO theo cả hai tiêu chuẩn VAS và IFRS. Theo chuẩn mực kế tóan Việt Nam: ITACO chỉ ghi nhận doanh thu theo số tiền thực thu, tuy nhiên theo chuẩn mực kế tóan quốc tế do E & Y thực hiện kiểm toán đã được điều chỉnh lại ghi nhận doanh thu hết 1 lần ngay khi bàn giao đất, nhà xưởng và khỏan tiền khách hàng thanh toán chậm trả được hạch toán vào khoản phải thu. Sự khác biệt này đã được E & Y tư vấn cho chúng tôi kiến nghị Bộ Tài chánh để xin cho Công ty Tân Tạo được thay đổi cách hạch tóan trong năm 2008.

2.3- Việc hạch toán lại đã dẫn đến buộc phải điều chỉnh lại cho các năm 2007 trở về trước và giảm doanh thu của năm 2008 đối với các hợp đồng đã ký và bàn giao đất, nhà xưởng cho khách hàng vào các năm trước năm 2008. Tuy nhiên lợi nhuận thuần sau thuế chưa chia của Tập đoàn vẫn tăng nhanh, trong báo cáo Review của E & Y tổng số lợi nhuận chưa phân phối của ITACO đạt đến 30/06/2008 là 774 tỷ VNĐ, vượt xa mức lợi nhuận 600 tỷ của kế hoạch năm 2008.

2.4- Chính do thay đổi cách hạch tóan như trên nên sồ phải thu thể hiện trên báo cáo đã tăng lên gấp đôi năm 2007.

2.5- Tất cả những chỉ tiêu này tốt hơn rất nhiếu và phản ảnh đầy đủ giá trị tài sản của ITACO.

3. Việc đánh giá EPS của ITACO dựa trên kết quả kinh doanh của năm 2008 là sai lầm to lớn thứ hai mà người viết đã phạm phải. EPS của Tân Tạo phải được lấy từ lợi nhuận để lại chưa phân phối tăng thêm so với năm 2007 để tính toán mới chính xác. Số EPS của ITACO là VND 4.954.

4. Trong báo cáo người viết đã gộp đầu tư góp vốn vào các công ty trong Tập đoàn vào đầu tư tài chính để đưa ra nhận xét ITACO đầu tư tài chính quá lớn là sự yếu kém về khả năng phân tích và có tính bóp méo sự thật. Bản chất của việc góp vốn đầu tư vào các công ty thành viên hoặc liên kết nhằm mục đích chủ yếu để mở rộng hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn như: Góp vốn đã phát triển 273ha khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2, góp vốn để phát triển 712ha khu công nghiệp Agrita, góp vốn để xây dựng 346ha khu Ecity Tân Đức, 2768ha khu Ecity SaiGon Mekông,..

5. Việc nhìn vào số dư tiền mặt để đánh giá ITACO không đủ Cashflow càng khẳng định sự cố tình bóp méo của người đánh giá phân tích. Trong tình hình lãi suất ngân hàng tăng cao, chính vì vậy Tập đoàn đã có môt quyết định đúng đắn: Chia nhỏ số tiền chưa sử dụng của mình để gửi tiết kiệm ngắn hạn 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng,… tuỳ theo kế hoạch sử dụng vốn của Tập đoàn. Mục đích: giảm thiểu rủi ro nếu bất cứ ngân hàng nào gặp khó khăn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn, đồng thời thu được lãi suất cho số tiền nhàn rỗi chưa đến kỳ thanh toán của Tập đoàn. Tất cả số liệu này được thể hiện trong điều khoản cho vay ngắn hạn hoặc Short deposit…

Bài viết của ông Pham Cao Đức đăng trên Website của HSC và phát tán đi khắp nơi đã gây nên việc hỗn loạn của nhà đầu tư, dẫn đến tình trạng sụt giảm giá cổ phiếu của ITA trên sàn chứng khoán mà suốt từ ngày ITA lên sàn chứng khoán hoàn toàn không xảy ra. Chúng tôi chính thức yêu cầu:

1. HSC cần phải có biện pháp khắc phục gởi cho chúng tôi chậm nhất đến ngày 22/10/2008.

2. Ngay lập tức HSC phải công khai xin lỗi cá nhân tôi và Tập đoàn trên các phương tiện đại chúng, gởi cho tất cả các nhà đầu tư mà các ông đã phát tán tài liệu. Việc chậm trễ nếu gây hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn và nhà đầu tư, Tập đoàn Tân Tạo sẽ cùng với tập thể nhà đầu tư sẽ có hành động chính thức yêu cầu luật pháp xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại do các nhà đầu tư bị ảnh hưởng của bản phân tích sai sự thật và bịa đặt vu khống do HSC phát tán.

3. Yêu cầu lãnh đạo cao nhất HSC cần liên lạc với chúng tôi để bàn biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Rất mong sự hợp tác và thiện chí của Ông.

Trân trọng.

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Sương