itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2018 / ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2018

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt tác động tích cực đến sản xuất và đầu tư trong nước.

Hưởng lợi từ tình hình phát triển chung, với phương châm “Sự phát triển của nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển của Khu công nghiệp” tính đến cuối tháng 12/2017, KCN Tân Tạo đã thu hút được 270 nhà đầu tư. Trong đó, số lượng các doanh nghiệp đã đưa vào sản xuất kinh doanh là 244, bao gồm 38 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký 16.645 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 205,8 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động thường xuyên. Khu công nghiệp Tân Đức đã thu hút đầu tư được 141 doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 63 doanh nghiệp nước ngoài, đã có 108 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư tính đến thời điểm 31/12/2017 là 4.002,64 tỷ đồng đối với đầu tư trong nước và 219 triệu USD đối với đầu tư nước ngoài. Các công ty thành viên trực thuộc ITA năm 2017 hoạt động cũng hiệu quả hơn, Công ty Taserco chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp đạt 1.120 suất ăn. Bệnh viện Tân Tạo cũng thăm khám gần 10.000 bệnh nhân khám chữa bệnh.

Xem nội dung Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2018