itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2016

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2016

File Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2016

Báo cáo tài chính riêng quý 2/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016