itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Công ty Tân Đức gửi văn bản đề nghị Phó Thủ tướng xem xét việc doanh nghiệp nước ngoài cố ý chèn ép doanh nghiệp Việt Nam

Công ty Tân Đức gửi văn bản đề nghị Phó Thủ tướng xem xét việc doanh nghiệp nước ngoài cố ý chèn ép doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 30/03/2016 Công ty CP Đầu tư Tân Đức (thuộc tập đoàn Tân Tạo) đã có văn bản gởi Phó Thủ Tướng về việc thu phí bảo trì CSHT của Công ty Tango Candy.

Theo đó, Công ty Tân Đức có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thu phí bảo trì CSHT, cũng như đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Công ty Tango Candy sau khi đã thông báo chính thức. Cho rằng Công ty Tango Candy đã coi thường pháp luật Việt Nam, cố tình lấp liếm, phản ánh sai sự thật để lợi dụng quan hệ ngoại giao phục vụ cho việc vi phạm của mình, phía Công ty Tân Đức đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét nhằm bảo vệ sự công bằng trong hợp tác kinh doanh, vì sự minh bạch và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam, ngăn ngừa việc lợi dụng sự ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài của các DN đã và đang lộng hành ngay trên đất nước Việt Nam, chèn ép doanh nghiệp Việt Nam, chiếm lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam thành lợi nhuận của họ.

Công văn Công ty Tân Đức gửi Phó Thủ tướng