itaexpress / Photo & Video / Sự kiện

Những mốc son phát triển

Chặng đường hình thành và phát triển của tập đoàn Tân Tạo và các công ty trong KCN

Khu công nghiệp Tân Tạo

Ngày 03/02/1997: Động thổ xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo

Ngày 13/02/2002: Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng KCN Tân Tạo

 

Lãnh đạo nước ngoài

15/01/2007: Tổng thống Cộng hòa Mozambique, ngài Amando Emilio Guebuza đến thăm KCN Tân Tạo.

13/6/07: Chủ tịch Quốc hội Cu Ba thăm KCN Tân Tạo.

5/6/2007: Phái đoàn Hoàng gia Na Uy đến thăm và làm việc với KCN Tân Tạo.

 

Nhà đầu tư nước ngoài

21/06/2007: Ông Shigekazu Utsunomiya, CEO công ty TMMP Nhật Bản tới tìm hiểu tiềm lực kinh tế Tập đoàn Tân Tạo.

11/07/2007: Ngân hàng ABN-AMRO, ngân hàng lớn nhất Hà Lan đến KCN Tân Tạo để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

02/07/2007: Doanh nhân các doanh nghiệp Đài Bắc thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN Tân Tạo.