itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông điệp HĐQT

Thông điệp Hội đồng Quản trị

Vững vàng đương đầu với “thác ghềnh”, tăng tốc hướng về tương lai

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo gởi đến các Quý cổ đông.

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT: Cổ đông phát triển thịnh vượng cùng ITA

Trước tiên xin chúc mừng quý vị đã trở thành một bộ phận của một Tập đoàn đang hướng tới sự phát triển hùng mạnh của đất nước đi vào thế kỷ 21!

Tờ trình xin ý kiến cổ đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo xin gửi tới Quý cổ đông Phiếu xin ý kiến về việc thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007, phương án chào bán riêng lẻ 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ cuối năm 2007 và phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm, niêm yết cổ phiếu trả cổ tức.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/06/2007 (đã được thông qua)

ItaExpress - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo ngày 30/06/2007 (đã được thông qua).

Các tin đã đưa ngày   Xem