itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2017

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho ITA gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2017

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho ITA gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2017

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

ITA thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2017

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2017

ITA: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

ITA: Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết sáu tháng năm 2017.

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2017

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2017

ITA - Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2016

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA)

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất ngày 31 tháng 12 năm 2016

Các tin đã đưa ngày   Xem