itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA: Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm thành viên HĐQT

Tập đoàn Tân Tạo (ITA), công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty đồng ý bổ nhiệm ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc, làm thành viên HĐQT Công ty CP&ĐT Công nghiệp Tân Tạo kể từ ngày hôm nay, 14/9/2015.