itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

Thông báo nộp hồ sơ sơ tuyển tham gia liên doanh đầu tư phát triển Dự án Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1

Với mong muốn tìm kiếm tổ hợp các nhà đầu tư có đủ có năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng hợp tác lâu dài phát triển Dự án, Công ty TEC đề nghị các tổ hợp nộp hồ sơ sơ tuyển năng lực, kinh nghiệm trong việc đầu tư hoặc/và xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam hay quốc tế, khả năng thu xếp tài chính, kinh nghiệm vận hành nhà máy nhiệt điện (Nếu có), khả năng mang lại giá trị gia tăng cho Dự án.