itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Tan Tao Group: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009

Tan Tao Group: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009

Tan Tao Group thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Tên giao dịch: ITACO

Trụ sở chính: Lô 16 Đường số 2 – KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 7505171

Fax: 7508235

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2010

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi dannh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

  1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách để chi trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009.
  2. Nội dung cụ thể
  1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 1cp – 25% (tương đương 100: 25 nghĩa là vào ngày chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới) số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần lẻ thập phân sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ bằng mệnh giá.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, ông Nguyễn Văn A sở hữu 47 cổ phiếu, ông A sẽ được phân bổ 47 quyền nhận cổ tức. Theo tỉ lệ thực hiện quyền ông A được nhận (47x 25) : 100 = 11,75 cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên ông A sẽ được nhận 11 cổ phiếu mới và phần tiền cổ phiếu lẻ là 0,75 x 10.000 = 7.500 đồng.

  1. Trả cổ phiếu thưởng

- Tỷ lệ thực hiện: 1cp- 35% (tuơng đưong 100: 35 nghĩa là vào ngày chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu thuởng sẽ đựoc nhận 35 cổ phiếu mới) số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ phiếu thưởng sẽ đựoc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, ông Nguyễn Văn A sở hữu 47 cổ phiếu , ông A sẽ được phân bổ 47 quyền nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện quyền ông A được nhận (47x35):100 = 16,45 cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên ông A sẽ được nhận 16 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Ngày trả tiền mua cổ phiếu lẻ: 15/07/2010

- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: Ngày 15/07/2010

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và tiền cổ phiếu lẻ tại CTCP ĐT & CN Tân Tạo vào các ngày từ 15/07/2010 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Địa chỉ: Lô 16 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách ssẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Tan Tao Group