itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITA GROUP thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV

ITA GROUP thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

2. Tên giao dịch quốc tế: TAN TAO INVESTMENT&INDUSTRY CORPORATION (ITACO)

3. Vốn điều lệ: 1.149.997.300.000 đồng

4. Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

5. Điện thoại: (84.8) 7505 171 Fax: (84.8) 7508 237

6. Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103001108 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/7/2002

7. Phương án phát hành cổ phiếu:

§ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

§ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

§ Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.919.960 cổ phần

§ Tổng giá trị đợt phát hành (theo mệnh giá): 209.199.600.000 đồng

§ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu và thưởng cho CBCNV, Ban Giám đốc….

§ Nguồn phát hành: Từ Nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2007

§ Nguyên tắc phân phối:

Phát hành 17.249.960 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2007 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá là: 10.000 (mười nghìn) đồng/CP.

Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của mình cho người khác.

Phát hành 3.670.000 cổ phiếu thưởng cho CBCNV, Ban Giám đốc, những người có công đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 (theo danh sách đã được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt). Lưu ý đối với Nhà đầu tư khi giao dịch cổ phiếu của ITACO: việc thưởng 3.670.000 cổ phiếu cho CBCNV, Ban Giám đốc và những người có đóng góp vào kết quả hoạt động kinh đoanh năm 2007 của ITACO sẽ không được điều chỉnh vào thị giá của cổ phiếu ITA giao dịch trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc thưởng cổ phiếu này đã làm tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế thêm 3.670.000 cổ phiếu do đó sẽ làm giảm tương ứng giá trị cổ phiếu.

Thời gian và thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng

§ Ngày chốt danh sách phân bổ quyền: 01/10/2008

§ Ngày chi trả mua cổ phiếu lẻ : 20/10/2008

§ Ngày phát hành dự kiến: 30/10/2008

Vào ngày phân phối chứng khoán phát hành thêm, tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ được chia.

Đối với các cổ đông đã lưu ký thì thành viên lưu ký sẽ hạch toán số cổ phiếu phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết, khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, các thành viên lưu ký sẽ tự động chuyển khoản số chứng khoán trên sang tài khoản chứng khoán niêm yết của nhà đầu tư.

Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp tại Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo: (địa chỉ như trên).

Cổ phiếu phát hành thưởng cho CBCNV, Ban Giám đốc, các cá nhân... sẽ được phân phối theo danh sách (do HĐQT thông qua trực tiếp tại Trụ sở ITACO)