itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

ITA - Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế thoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 và công văn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

ITA – Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán Trưởng

Ngày 05/04/2018 Itaco công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán Trưởng.

Xem nội dung quyết định tại đây

ITA thông báo công văn của Sở KHĐT TPHCM về chấp thuận cho ITA gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ITA thông báo công văn của Sở KHĐT TPHCM về chấp thuận cho ITA gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/2017.

ITA - Nghị quyết v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 04/08/2017 ITACO công bố Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2017.

ITA – Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán Trưởng

Ngày 06/07/2017 Itaco công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán Trưởng.

ITA ký hợp đồng kiểm toán với EY

ITA đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-19356808 ngày 05/07/2017 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

ITA - Nghị quyết v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 30/06/2017 ITACO công bố Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

Các tin đã đưa ngày   Xem