itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Tân Tạo

Trước những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài cùng những lợi thế sẵn có của mình thì chắc chắn năm 2014 ITA sẽ vượt xa kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ trước đó đặt ra. Các khu công nghiệp của ITA có lợi thế rất tiềm năng về mặt vị trí địa lý và được quy hoạch đồng bộ, bền vững đi kèm với những dịch vụ hỗ trợ toàn diện đảm bảo tạo ra sự hài lòng và giá trị gia tăng cao cho nhà đầu tư.

ITA - Trước thời cơ mới

29

Từ đầu năm 2014 đến nay, nền kinh tế đã cho thấy dấu hiệu phục hồi và từng bước đi vào giai đoạn ổn định. Làn sóng đầu tư nước ngoài trước cơ hội TPP được ký kết, cùng với sự dịch chuyển làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã được BLĐ ITA tận dụng một cách rất triệt để. Tính đến hết tháng 8 năm 2014, riêng KCN Tân Đức đã thu hút 12 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký trên 30 triệu USD. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận 08 tháng đã đạt gần 100% kế hoạch cả năm 2014.

ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

ITA bất ngờ giao dịch gần 18 triệu cổ phiếu, VnIndex bật tăng hơn 7 điểm

Thị trường chứng khoán đang gây bất ngờ cho nhà đầu tư khi thanh khoản cao, khối ngoại trở lại, chỉ số tăng "vù vù".

Tập đoàn Tân Tạo: thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Tân Tạo thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Tân Tạo: Giải trình báo cáo tài chính quý 02/2014

Tập đoàn Tân Tạo giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2/2014

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất quý 2 năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

H 1

Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.

Các tin đã đưa ngày   Xem