itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

H 1

Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC bán niên và năm 2014

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC bán niên và năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu thưởng của CB.CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty

Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu thưởng của CB.CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty

Thông báo nộp hồ sơ sơ tuyển tham gia liên doanh đầu tư phát triển Dự án Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1

Với mong muốn tìm kiếm tổ hợp các nhà đầu tư có đủ có năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng hợp tác lâu dài phát triển Dự án, Công ty TEC đề nghị các tổ hợp nộp hồ sơ sơ tuyển năng lực, kinh nghiệm trong việc đầu tư hoặc/và xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam hay quốc tế, khả năng thu xếp tài chính, kinh nghiệm vận hành nhà máy nhiệt điện (Nếu có), khả năng mang lại giá trị gia tăng cho Dự án.

Chính phủ Việt Nam đồng ý dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 tại Kiên Giang sang hình thức đầu tư Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ngày 8/3/2014, Tập đoàn Tân Tạo đã nhận được Công văn số 230/TCNL-BOT ngày 7/3/2014 của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương về việc VPCP đồng ý cho dự án nhiệt điện Kiên Lương 1 của Công ty CP Năng lượng Tân Tạo được chuyển sang hình thức đầu tư BOT tại công văn số 1167/VPCP-KTN ngày 20/2/2014 của VPCP.

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính Quý 4

Báo cáo tài chính Quý 4/2013 của Tập đoàn Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2013

Tập đoàn Tân Tạo báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2013

Các tin đã đưa ngày   Xem