itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo: Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

Tập đoàn Tân Tạo: Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

Mã cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo vừa được HoSE đưa khỏi diện kiểm soát và cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023. Như vậy, cổ phiếu này có thể được các công ty chứng khoán xem xét cấp margin trở lại.

Cổ phiếu ITA được ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Tạo liên tục đối mặt với nhiều biến động lớn trong thời gian gần đây.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc đưa mã cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo) ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo.

Cụ thể, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 26/09/2023 do Tập đoàn Tân Tạo đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 là 35,88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là 402 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023. Như vậy, doanh nghiệp này đã đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023 do kết luận của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của Tập đoàn Tân Tạo là chấp nhận toàn phần, đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định của HoSE cũng nêu rõ cổ phiếu ITA tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 26/8/2022 của Tổng Giám đốc HoSE do Tập đoàn Tân Tạo đã vi phạm công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm.

Với việc được đưa ra khỏi diện kiểm soát và diện cảnh bảo, cùng với việc ghi nhận lợi nhuận bán niên năm 2023 ở mức dương, các công ty chứng khoán có thể mở lại dịch vụ cho vay ký quỹ (cấp margin) đối với mã cổ phiếu ITA.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 22/9, cổ phiếu ITA đạt 5.500 đồng/cổ phiếu. So với giai đoạn đầu năm nay, thị giá cổ phiếu này đã tăng gần 29%. Các giao dịch liên quan đến cổ phiếu ITA cũng diễn ra sôi động trong thời gian gần đây.

Tổ chức liên quan đến Chủ tịch tập đoàn liên tục mua vào cổ phiếu ITA

Trong đó, Đại học Tân Tạo (Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo) đang liên tục mua vào cổ phiếu ITA. Cụ thể, Đại học Tân Tạo vừa đăng ký mua thêm 2,77 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 27/9 - 24/10/2023 theo phương thức thoả thuận, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 14,72% lên 15,01% vốn cổ phần của Tập đoàn Tân Tạo.

Đáng chú ý, vào ngày 21/9 mới đây, Đại học Tân Tạo thông báo đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu ITA theo phương thức thoả thuận. Hiện bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay Maya Dangelas) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đại học Tân Tạo.

Tập đoàn Tân Tạo được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển các khu công nghiệp từ những năm 1996 - 1997. Hiện công ty đã phát triển kinh doanh đa ngành nhưng lĩnh vực cho thuê khu công nghiệp và lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, kho xây sẵn vẫn là các lĩnh vực trụ cột. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty có sự biến động mạnh kể từ năm 2017 đến nay.

Đặc biệt, trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Tạo liên tục đối mặt với nhiều biến động lớn liên quan đến việc hạch toán khoản tiền đầu tư ra nước ngoài thông qua Chủ tịch HĐQT và việc buộc phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương.

Trong năm nay, Tập đoàn Tân Tạo đặt mục tiêu doanh thu là 774,4 tỷ đồng và lợi nhuận thuần là 257,3 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 sẽ tuỳ theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và do Hội đồng quản trị quyết định. Trong năm 2022, công ty ghi nhận lỗ 257,8 tỷ đồng; trước đó, công ty lỗ 404,1 tỷ đồng trong năm 2021.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Tân Tạo ghi nhận doanh thu gần 143 tỷ đồng và lãi ròng 39 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem link bài gốc tại đây