itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải đáp thắc mắc / Vì Tương Lai

Tiêu chí tài trợ giáo viên

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học ít nhất 5 năm.

2. Giáo viên từ địa phương - TP lớn về giảng dạy hoặc người đồng bào thiểu số.

3. Giáo viên yêu nghề, có trách nhiệm với nghề.

4. Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giải đáp thắc mắc Quỹ Ita Vì Tương Lai

Những thắc mắc của BẠN ĐỌC và ỨNG VIÊN về QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI sẽ được giải đáp tại đây.