itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn đợt 2

Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỈNH LẠNG SƠN ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ ĐỢT 2

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH MỨC TRỢ CẤP
1 Đỗ Thị Thúy 1965 Trường tiểu học Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
ĐT: 097 4673052
GV giỏi cấp trường năm học 2003-2004.
GV giỏi cấp huyện năm 2002-2003, 2004-2005.
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006.
Danh hiệu Lao động giỏi năm học 2001-2002.
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2006.
Sinh ra và lớn lên tại miền núi nên tình nguyện công tác tại huyện nhà.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2,000,000
2 Đặng Thị Hồng Thúy 1972 TT Kĩ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Lạng Sơn, 65 Cửa Đông, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.
ĐT: 025 876944
Giáo viên Giỏi cấp trường.
Liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến từ năm 1998-2004
Đạt giải Nhì cấp tỉnh trong kỳ thi đồ dùng dạy học năm học 2004-2005.
Công tác tại Trung tâm KTHN Lạng Sơn từ năm 1997 đến nay.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành nhiệm vụ, chuyên môn khá.
2,000,000
3 Lăng Văn Hùng 1979 Trường THCS Song Giang, Văn Quan, Lạng Sơn.
ĐT: 025733049
GV giỏi cấp trường năm học 2002-2003, 2003-2004.
GV giỏi cấp huyện năm học 2003-2004.
Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Bản thân sinh ra và lớn lên tại vùng sâu vùng xa.
Nhận xét của nhà trường: tư tưởng lập trường vững vàng, sống giản dị, hòa nhã với mọi người, các công việc nhà trường giao đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2,000,000
4 Vi Văn Hùng 1980 Trường THCS Song Giang, Văn Quan, Lạng Sơn.
ĐT: 025733049
GV giỏi cấp trường năm học 2002-2003.
Lao động tiên tiến năm 2005-2006, 2006-2007.
Bản thân sinh ra và lớn lên ở miền núi nên tình nguyện giảng dạy tại đây.
Nhận xét của nhà trường: tư tưởng lập trường vững vàng, sống giản dị, hòa nhã với mọi người, các công việc nhà trường giao đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2,000,000
5 Nguyễn Thị Lư 1976 Trường Tiểu học Nà Lốc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
ĐT: 0972137748 - 025.830792
Lao động giỏi năm 2001-2002.
GV giỏi cấp trường năm học 2003-2004.
Lao động tiên tiến năm học 2004-2005.
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006, 2006-2007.
tình nguyện giảng dạy vùng sâu vùng xa.
Nhận xét của nhà trường: luôn nhiệt tình cố gắng, có ý thức tự học rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, trung thực, hòa nhã với đồng nghiệp, tận tâm với nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhà trường và nhân dân tin tưởng, cấp trên tín nhiệm.
2,000,000
6 Đới Thị Bình 1970 TT Kĩ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Lạng Sơn, 65 Cửa Đông, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.
ĐT: 025 814186
Lao động tiên tiến năm học 2002-2003, 2005-2006, 2006-2007.
Giáo viên Giỏi cấp cơ sở năm học 2003-2004
Giáo viên Giỏi cấp tỉnh năm học 2004-2005
Giấy khen đạt giải A đồ dùng dạy học cấp tỉnh năm học 2003-2004.
Từ năm 1991-2002 công tác tại vùng sâu vùng xa (huyện Hữu Lũng)
2,000,000