TIN NỔI BẬT

Tập đoàn Tân Tạo: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Vào ngày 29/4/2014, tại địa điểm Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An, Tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản của Đại hội và Nghị quyết Đại hội như sau:

 

Chứng khoán ITA

Tập đoàn Tân Tạo: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Vào ngày 29/4/2014, tại địa điểm Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An, Tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản của Đại hội và Nghị quyết Đại hội như sau:

Quỹ ITA-s

Gần 300 học sinh, sinh viên xuất sắc khu vực miền Bắc nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên 2015

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là một hoạt động thường niên do bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo sáng lập, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Trải qua 8 năm, Giải thưởng đã trao học bổng cho hơn 9.000 Hoa Trạng Nguyên là học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Tân Tạo hôm nay

Công ty Tân Đức gửi văn bản đề nghị Phó Thủ tướng xem xét việc doanh nghiệp nước ngoài cố ý chèn ép doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 30/03/2016 Công ty CP Đầu tư Tân Đức (thuộc tập đoàn Tân Tạo) đã có văn bản gởi Phó Thủ Tướng về việc thu phí bảo trì CSHT của Công ty Tango Candy.

 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 
 

Home2-R

 
 
 

Tập đoàn Tân Tạo