TIN NỔI BẬT

ITA - CBTT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 29/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) đã gửi thông báo số 33/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thông qua ngày 28/06/2024.

 

Chứng khoán ITA

ITA - CBTT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 29/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) đã gửi thông báo số 33/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thông qua ngày 28/06/2024.

Tân Tạo hôm nay

Lễ Khai Trương Nhà Xưởng Mới của Công Ty TNHH Kiến An Transpower

Ngày 25 tháng 03 năm 2024, Công ty TNHH Kiến An Transpower tổ chức lễ khai trương nhà xưởng sản xuất thiết bị điện tử tại Lô 11A đường số 7, Khu Công Nghiệp Tân Đức. Sự kiện quan trọng này đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển của công ty trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp giải pháp điện tử chất lượng cao.

Việc làm ITA

ITA - Tuyển dụng tháng 05/2023 - Vị trí nhân viên mua hàng lĩnh vực Bệnh Viện

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tiếp nhận đề xuất mua hàng hóa, vật tư , thiết bị của các bộ phận có nhu cầu đã được Ban Lãnh Đạo duyệt đề xuất.
  • Tiến hành tìm nhà cung cấp cho chào giá theo yêu cầu của đề xuất. Số lượng NCC báo giá tối thiểu cho mỗi đề xuất là 3 NCC, không hạn chế số lượng tối đa NCC báo giá.
  • Khi có từ 3 NCC báo giá trở lên thì tiến hành tổng hợp bảng so sánh giá và thương lượng các nội dụng: giá cả, điều khoản thanh toán, hóa đơn, thời gian giao hàng, thời gian bảo hành, các giấy tờ liên quan đến việc giao nhận hàng. Sau khi tổng hợp bảng so sánh giá xong thì trình Ban Lãnh Đạo duyệt chọn NCC.
 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 

TIN MỚI NHẤT

 

Home2-R