itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2022

ĐHCĐ 2022

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 29/04/2022 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 29/04/2022. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết bằng một trong 2 hình thức trực tiếp tại hội trường hoặc trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Vào ngày 09 tháng 04 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi văn bản số 112/TB-TCKT-ITACO 22 về việc công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Với kinh nghiệm và sự không ngừng thay đổi để thích nghi với một năm 2021 đầy khó khăn và thử thách, Tập đoàn Tân Tạo đã tập trung phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của mình là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mà Tân Tạo đang quản lý để phát triển. Cụ thể, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 250 nhà máy hoạt động, trong đó có 35 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký là 13.966 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 129,99 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 25.913 lao động thường xuyên. Khu công nghiệp Tân Đức thu hút hơn 220 dự án đang hoạt động, với tổng số vốn đầu tư đăng ký dự án đối với doanh nghiệp nước ngoài là 554,49 triệu USD, doanh nghiệp trong nước là 7.664.75 tỷ đồng Việt Nam.

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 15 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 29/04/2022, tại Hội trường Canary Club. Đại hội có mặt 319 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 612,099,066 cổ phần chiếm tỷ lệ 65.23% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.