itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn

Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn

Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn được nhận tài trợ đợt 1.

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ THÀNH TÍCH MỨC TÀI TRỢ
1 Chu Thị Sang 1968 Trường Tiểu Học Song Giang, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đạt danh hiệu lao động giỏi năm 2001 - 2002

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2003 - 2004

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2005 - 2006

Bằng khen của Bộ giáo dục “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2005

Thuộc đồng bào Tày

5.000.000
2 Hoàng Thị Đoan 1964 Trường Tiểu Học Song Giang, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Là giáo viên gắn bó với nghề từ năm 1981 thuộc dân tộc thiểu số.

Danh hiệu lao động tiên tiến 2004 - 2005.

Giấy khen + huy chương Vì sự nghiệp năm 1998.

Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2005 - 2006

Thuộc đồng bào Tày

3.000.000
3 Triệu Thị Giới 1966 Trường Tiểu Học Song Giang, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2003 - 2004

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2005 - 2006

Bằng khen Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ giáo dục năm 2005

Lúc đầu khi vào vùng này giảng dạy đường xá đi lại vất vả nhưng vì nghĩ các em học sinh cần có giáo viên giảng dạy, nên cô ở luôn vùng này và xây dựng gia đình.

Thuộc đồng bào Nùng

3.000.000
4 Triệu Thị Kiên 1973 Trường Tiểu Học Song Giang, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đạt danh hiệu lao động giỏi năm 2001 - 2002

Đạt danh hiệu lao động giỏi năm 2002 - 2003

Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường năm 2003 - 2004

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2001 - 2002

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2005 - 2006

Tốt nghiệp trường TH Sư Phạm của Tỉnh năm 1993 và được phân công giảng dạy ở trường vùng III ( Vùng đặc biệt khó khăn) của huyện.

Thuộc đồng bào Nùng

3.000.000
5 Lương Thị Viền 1963 Trường Tiểu Học Song Giang, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2005 - 2006

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2004 - 2005

Đạt danh hiệu lao động giỏi năm 2001 - 2002

Được Bộ Giáo dục khen tặng Huy Chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2002

Thuộc đồng bào Tày

3.000.000