itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Vì Tương Lai / Giấy xác nhận cá nhân đã nhận học bổng Quỹ ITA Vì tương lai

Giấy xác nhận cá nhân đã nhận học bổng Quỹ ITA Vì tương lai

Sau khi nhận được học bổng của Quỹ ITA Vì Tương Lai, người nhận có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: ita_s@itaexpress.com

Đây là một thủ tục cần phải có để xác nhận rằng học bổng của Quỹ ITA Vì tương lai đã đến đúng địa chỉ.