itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Vì Tương Lai / Danh sách học bổng tỉnh Ninh Thuận

Danh sách học bổng tỉnh Ninh Thuận

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

ĐC: Đường 16/4 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh thuận

ĐT: 068825608 FAX : 068825608.

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ
01 Nguyễn Nguyễn Hải Phiên 1998 Thôn Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận.
02 Chamalé Thị Chanh 1998 Thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận
03 Ka tơr Thị Dam 2000 Thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận
04 Chamalé Rơn 1996 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
05 Katơr Cường 1998 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
06 Chamalé Thị Châu 1997 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
07 Emaxít Thị Mí 1995 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
08 Teắt Dương 1999 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
09 Katơr Thị Giống 1999 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
10 Vũ Lương Hoàng 1998 Trường tiểu học Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận ĐT: 068870523
11 Phan Huy Thiết 1999 Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận ĐT: 068870851
12 Chamalé Soly 1993 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
13 Lương Thị Kim Phượng 1997 Trường tiểu học Gò Sạn, Thuận Bắc, Ninh Thuận. ĐT: 068878065
14 Đỗ Thanh Trung 1996 Gò Sạn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận ĐT: 068878065
15 Huỳnh Thị Ngọc Tú 2000 Trường tiểu học Gò Sạn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
16 Nguyễn Thị Hồng Phương 1999 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
17 Đặng Thị Kim Châu 1998 Thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
18 Vũ Văn Toàn 1997 Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
19 Nguyễn Thanh Phái 1997 Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận ĐT: 068612133
20 Nguyễn Văn Thà 1998 Thôn Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
21 Phạm Thị Bé 1999 Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
22 Đỗ Thị Duyên 1993

THCS Hùng Vương, xã Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận

ĐT: 068870520

23 Huỳnh Thị Mỹ Linh 1991

THCS Hùng Vương, xã Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận

ĐT: 068870520

24 Nguyễn thị Kim Thảo 1994

THCS Hùng Vương, xã Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận

ĐT: 068870520

25 Mang Kem 1997 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
26 Hoàng Thị Kim Liên 1995

Thôn Suối Giếng, xã Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận

ĐT: 068870520

27 Đoàn Thị Út 1994 Gặp Đoàn Long, Láng Me, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
28 Đạo Mai Tuấn Thanh 1995 Gặp Đạo Thị Lãnh, thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Bắc Thuận, Ninh Thuận
29 Đạo Anh Bàn 1992 thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Bắc Thuận, Ninh Thuận
30 Dương Thanh Hùng 1995

Gặp Dương Thanh Tài, Thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.

ĐT: 068878147

31 Ngô Triều Toán 1991 Ngô Triều Toán, thôn Láng Me, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận ĐT: 068878183
32 Nguyễn Thành Vũ 1995 Nguyễn Phương, Láng Me, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
33 Phạm Thị Ngọc 1994 Láng Mé, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận.
34 Lầm Thanh Lâm 1995 Bỉnh Nghĩa, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận.
35 So Răng Y Lâm 1994

Đài Truyền Thanh Ninh Sơn, Ninh Thuận

ĐT: 068854328

36 Phạm Thái Lan Hương 1990 284/4 Lavang 1, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận ĐT: 068245112
37 Nguyễn Duy Hoàng Trang 1990

1A, Đội 6, Hạnh Trí, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

ĐT: 068217033

38 Hà Ngọc Minh 1990 Đội 3 Thôn Thạch Hà 2, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
39 Nguyễn Duy Hoàng Trinh 1991

1A Đội 6 Hạnh Trí, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

ĐT: 067217033

40 Nguyễn Thị Nhất Sinh 1990 Đội 4 La vang 2, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
41 Lê Trần Hoàng Duy 1991 La Vang 2, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận ĐT: 851237
42 Nguyễn Thị Hồng Thủy 1990 Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
43 Nguyễn Thị Huyền Trinh 1993

Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 771643

44 Nguyễn Thị Diệu 1994

Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 068871106

45 Nảo Thị CoRiA 1993 Phước Nhơn, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận ĐT: 068871106
46 Võ Văn Bảo 1994 Phương Cựa 3, Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.
47 Lê Duy Bảo 1994 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh. ĐT: 875290
48 Nguyễn Đức Thông 1992 12/4/11 Khánh Hiệp, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận ĐT: 068874082
49 Nguyễn Thị Thùy Trang 1996 Thôn Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận ĐT: 068871070
50 Võ Thị Kim Phượng 1997

Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 068871070

51 Huỳnh Thị Mỹ Tuyền 1997 Thủy Lợi, Tân Hải, Ninh Thuận ĐT: 068771510
52 Nguyễn Kim Nhi Phấn 1999

Thủy Lợi, Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ĐT: 068872598

53 Thành Nữ Phương Tuyền 1997 Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
54 Thành Thị Kim Loan 1999 Phước Nhơn, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
55 Trần Thị Thục Chinh 2000 Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.
56 Nguyễn Thị Cẩm 1996 Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
57 Lê Huyền Yến Khoa 1996 Trường tiểu học Tri Thủy ĐT: 873152
58 Huỳnh Thị Bích Ngọc 2000

Thôn An Hòa, Xã Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

ĐT: 068871900

59 Trần Thị Thảo 1996 Thôn An Hòa, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh thuận
60 Huỳnh Văn Thương 1990 Thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận ĐT: 068213727
61 Mai Thị Diệu   Ninh Chữ, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. ĐT: 068875088
62 Lê Thị Ca 1990 Mỹ Tân, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.
63 Lê Thị Mỹ Uyên 1990

Từ Tâm Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 768518

64 Từ Thị Hồng Nhung 1999

Trường tiểu học Thành Tín

Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận.

65 Hán Văn Thành 1989 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
66 Lưu Đức Hòa 1996 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận.
67 Từ Nam Mỹ Tình 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068868893
68 Từ Công Chí 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
69 Châu Văn Nịc 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
70 Kiều Ngọc Vũ Khiêu 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
71 Bá Vũ Hảo 1993 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
72 Châu Nữ Diễm Uy 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
73 Châu Triệu Hoàng 1996 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
74 Kiều Thị Phượng 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
75 Thiên Nữ Thảo Nguyên 1998 ( Thiên Đức Ái) Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận Đt: 068868933
76 Kiều Tuấn Minh 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068968225
77 Châu Thị Diễm Quỳnh 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
78 Từ Châu An Thuy 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
79 Đạo Văn Thái Hòa 1998 Trường Tiểu học Thành Tín
80 Khiều Nữ Linh Hoạt 1997 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
81 Kiều Thị Khả Miêu 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068768612
82 Hứa Nữ Gia Thăng 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
83 Bá Thị Bích Chi 1997 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
84 Từ Gia Lạt 1997 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
85 Kiều Thị Thường 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068968751
86 Châu La Thùy Liên 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
87 Châu Thị Minh Thư 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
88 Ngự Thị Nguyên 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068868299
89 Bá Thị Kim Anh 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
90 Kiều Thị Mỹ Yếm 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068214706
91 Đặng Tấn Tiển 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
92 Từ Công Vi 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 0984417620
93 Châu Nữ Nhi A 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
94 Tài thị Thanh Trúc 1996 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
95 Kiều Thị Ngọc Anh 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
96 Kiều Nhựt Thực 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
97 Châu Ngọc Xuân Hiền 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
98 Từ Nữ Ga Ních 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
99 Hán Thị Bích Mận 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
100 Đạo Nữ Trầm Hương 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
101 Bá Quốc Nhựt 2000 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068768374
102 Châu Xuân Hùng 1998 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
103 Châu Nữ SaLy 1999 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
104 Châu Thị Me Ri 1996 Thôn Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
105 Trịnh Thị Hợi 1995 Thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
106 Nguyễn Công Đạo 1995

Thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 068864868

107 Bá Thị Kiến 1994

Thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 068864175

108 Tống Thị Thuận 1995

Thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 068864868

109 Đặng thị Kim Xuyến 1997 Hiếu Thiện, xã Phước Nam. Ninh Phước, Ninh Thuận
110 Vũ Thị Thanh Thúy 1990

Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Ninh, H Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 068960293

111 Trần Chung 1991 Thôn Quán Thẻ 1,xã Phước Ninh, H Ninh Phước, Ninh Thuận
112 Nguyễn Quốc Tâm 1991 Trường THPT Phạm Văn Đồng ĐT: 068965316
113 Châu Nữ Hoàng Yến 1989 Văn Lâm, Phước Nam, Ninh Phước, Ninh Thuận ĐT: 068864846
114 Bá Văn Tuyến 1980 THPT dân tộc nội trú Phan Rang, Ninh Thuận ĐT: 068823014
115 Bạch Quảng Luân 1990 THPT dân tộc nội trú Phan Rang, Ninh Thuận
116 Nguyễn Thị Kim Thanh 1991 Phước An 1, Phước vĩnh, Ninh phước, Ninh thuận ĐT: 068862747
117 Long thị Mỹ Hạnh 1990

Thôn An Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 0985788560

118 Nguyễn Phạm Bình Nam 1995 Tổ 3, Thôn 1, xã Phước Ninh, Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
119 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1996 Thôn Quán Thẻ, Phước Ninh, Ninh Phước, Ninh Thuận
120 Nguyễn Thanh Xuân 2000 Thôn quán Thẻ, Phước Ninh, Ninh Phước, Ninh Thuận
121 Phạm thị Ngọc Hiệp 1989

75/23/2 Ngô Quyền, PR – TC, Ninh Thuận

ĐT: 068920149

122 Phạm Thị Ngọc Hiếu 1992

75/23/2 Ngô Quyền, PR – TC, Ninh Thuận

ĐT: 068920149

123 Đặng Diệp Mỹ Tuyên 1995 Tổ B, Khu 2, Đạo Long, PR- TC, Ninh Thuận
124 Nguyễn Thị Bích Trâm 1999 Khu Phố 3, Phường Tấn Tài, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
125 Nguyễn Thị Ái Nhi 1997 329/6 Ngô Gia Tự, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
126 Trần Gia Hân 2000

773/4 Thống Nhất – Phan Rang , Ninh Thuận

ĐT: 068831832

127 Nguyễn Thị Xuân Trinh 1998 Dân Phố 4, Phường Tấn Tài- Phan Rang, Ninh Thuận
128 Nguyễn Trần Kim Chi 1999 Khu Phố 3, Phường Tấn Tài- Phan Rang, Ninh Thuận
129 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1996

Khu Phố 3, Phường Tấn Tài, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

ĐT: 068920608

130 Bùi Phương Hà 2000

Khu Phố 3, Tấn Tài, Tp Phan Rang – Tháp Chàm Ninh Thuận.

ĐT: 068825642

131 Bùi Nguyên Hảo 1996

Khu Phố 3, Tấn Tài, Tp Phan Rang – Tháp Chàm Ninh Thuận.

ĐT: 068825642

132 Nguyễn Xuân Yến Trinh 1992 Khu Phố 4, Tấn Tộc, Tấn Tài, Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận.
133 Nguyễn Xuân Thịnh 1995 Mai Xuân Thưởng, Tấn Lộc, Tấn Tài, Phan Rang – Tháp Chàm
134 Nguyễn Thị Thùy Dung 1992 263/25 Ngô Gia Tự, Khu Phố 1, Tấn Tài, Phan Rang.
135 Nguyễn Thị Xuân Uyên 1999 Khu Phố 4, phưoờng Tấn Tài, Phan Rang
136 Nguyễn Vương 1996 Khu Phố 11, Đông Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
137 Trần Văn Hải 1996 Khu Phố 11, Đông Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
138 Trần Văn Vũ 1996 Khu Phố 11, Đông Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
139 Phạm Thị Trinh 1997 Khu Phố 11, Đông Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
140 Tạ Thị Bích Vi 1997 Khu Phố 7, Đông Hải, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
141 Nguyễn Văn Hưng 1998 Khu Phố 3, P Đông Hải, PR- TC.
142 Lê Thị Thảo Nguyên 1995 Khu Phố 3, Đường Đông Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
143 Nguyễn Thị Bích Liên 1995 Khu Phố 3, P Đông Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận.
144 Trần Hữu Bình 1996

Khu Phố 2, Đông Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.

ĐT: 068896597

145 Trần Thị Thùy Tĩnh 1996 Khu Phố 9, P Đông Hải, Tp PR- TC, Ninh Thuận
146 Lê Thị Nữ 1986 169 Trường Chinh, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
147 Huỳnh Tấn Kỳ 1997 Văn Sơn, xã Văn Hải, PR- TC Ninh Thuận
148 Huỳnh Thị Bảo Trân 1995 16/153Trường Chinh, Văn Sơn, Văn Hải
149 Nguyễn Vũ Tường Vi 1995 113/4Nguyễn Văn Cừ
150 Võ Minh Tiến 2000 Thôn Bình Sơn, xã Văn Hải, TP Phan Rang- TC, Ninh Thuận
151 Nguyễn Thị Thu Được 2000 106/16A Nguyễn Thị Minh Khai, Bình Sơn, Văn Hải.
152 Lê Thị Kim Ngân 1995 Số 4/193 Trường Chinh, thôn Văn Sơn 3, Văn Hải
153 Nguyễn Hữu Đức 1997 Trường Tiểu học Văn Hải 2, Nhơn Sơn, Văn Hải, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
154 Nguyễn Văn Hiền 2000 Tổ 6, thôn Nhơn Sơn, Văn Hải, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
155 Phùng Lê Duy 1994 09/64 Hoàng Hoa Thám, Phan Rang, Ninh Thận ĐT: 068839940
156 Phạm Duy Kim 1991

14/9 Trần Thi, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

ĐT: 068834923

157 Nguyễn Hữu Tú 1991 38B/141 Trường Chinh
158 Trần Văn Lên 1991 Khu Phố 9, Phường Đông Hải, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
159 Trần Văn Đức 1991 Nhơn Sơn, Văn Hải, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
160 Lê Hồng Hiển 1990 Tân Sơn 2, Thành Hải, TP PR- TC. Đt: 937076
161 Bùi Trần Linh 1990 Khu Phố 4, Phường Tấn Tài, TP Phan Rang- TC. ĐT: 068922240
162 Lê Đình Long 1999 Khu Phố 1, Đô Vinh, Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
163 Trần Quốc Cường 1998 Khu Phố 1, Đô Vinh, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
164 Huỳnh Thị thanh Cúc 1996 Khu Phố 1, Đông Vinh, Phan Rang- tháp Chàm.
165 Nguyễn Thúy Hoa 1998 Khu Phố 1, Đô Vinh, Phan Rang- tháp Chàm
166 Võ Thị Kim Tùng 1999 Khu Phố 1, Đô Vinh, Phan Rang – Tháp Chàm
167 Kiều Hữu Dũng 1987 Tổ 9, Khu 3, Phường Đô Vinh, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
168 Lê Thị Hồng Phượng 1994 83/12 Nguyễn Du, Khu Phố 2, P Bảo An, Ninh Thuận.
169 Nguyễn Văn Đang 2000 Tổ 5, Khu 2, Phường Bảo An, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
170 Lê Thị Thùy Dương 1999 Tổ 3, Khu Phố 2, Bảo An, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
171 Phạm Tiểu Ngân 1999 Tổ 7, Khu Phố 3, Phường Bảo An, Tp Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
172 Lê Tấn Phát 1999 Tổ 11, Khu 3, P Bảo An, Tp PR- TC, Ninh thuận
173 Bùi Thị Thu Vân 1996 Tổ Dân Phố 8, Khu 3, Phường Bảo An, Tp Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận.
174 Phạm Thị Mỹ Miều 1996 Tổ 7, Khu Phố 3, Phường Bảo An, Tháp Chàm, Ninh Thuận ĐT: 889247
175 Nguyễn Trung Hiếu 1997 Tổ 19, Khu Phố 5, P Bảo An,Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
176 Nguyễn Cao Thiên Kim 1988

Sinh viên Đại học Kinh tế HCM.

Số 34, đường Lương Văn Can, Phường Phước Mỹ, Thị Xã Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

177 Lê Ngọc Quỳnh Anh 1997 Khu 4, Đạo Long, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
178 Ngô Thị Thu Vương 2000 85/5 Ngô Quyền, Khu Phố 2, Đạo Long, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
179 Lê Ngọc Thùy Linh 1993 Khu 4, Đạo Long, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
180 Lê Đặng Minh Phương 1996 Khu Phố 6, Đạo Long, Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận. ĐT: 830144
181 Trần Võ Thị Kim Bảo 1994

Phương Cựu 1, Phương Hải, Ninh Thuận.

ĐT: 873960

182 Thị Phương 2000

Trường tiểu học Xóm Bằng

Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận.

183 Mang Đông 2000 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
184 Mang Lý 1998 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
185 Thị Vương 1999 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
186 Thị Nghiệt 1999 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
187 Mang Khánh 1995 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
188 Thị Năm 1999 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
189 Thị Trung 2000 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
190 Thị Tiệm 1998 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
191 Thị Mỹ 1996 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
192 Thị Dụ 2000 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
193 Mang Trò 2000 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
194 Thị Dung 2000 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
195 Thị Linh 1998 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận
196 Thị Sinh 1998 Xóm Bằng, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.