itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên tỉnh Hòa Bình đợt 2

Danh sách giáo viên tỉnh Hòa Bình được nhận tài trợ đợt 2

Dưới đây là danh sách giáo viên tỉnh Hòa Bình được nhận tài trợ đợt 2 của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, Quỹ ITA-s.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỈNH HÒA BÌNH ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ ĐỢT 2

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH MỨC TRỢ CẤP
1 Bùi Thị Hợp 1973 Trường Tiểu học Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 873477
Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 5 năm trở lên.
GV giỏi cấp trường năm học 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006.
GV giỏi cấp huyện năm học 2003-2004.
Bản thân là người đồng bào thiểu số nên tình nguyện giảng dạy tại quê nhà.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tâm với nghề nghịêp, có ý thức trách nhiệm trước học sinh, được mọi người quý mến.
2,000,000
2 Xa Thị The 1978 Trường Mầm non Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 827302
GV giỏi cấp tỉnh năm học 2004-2005.
Giấy khen có thành tích trong phong trào thanh niên năm 2004-2005.
Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thi đua 2005-2006.
Tình nguyện công tác lâu dài tại vùng cao.
Nhận xét của nhà trường: yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp trong mọi hoàn cảnh.
2,000,000
3 Trịnh Thị Thu 1971 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 872200
7 năm liên tục đạt GV giỏi cấp huyện (GK năm 1995-1996, 2001-2002, 2003-2004)
4 năm liên tục đạt GV giỏi cấp tỉnh từ 2001-2005.
Giấy khen giải khuyến khích hội thi GV giỏi tiểu học năm 2002-2003.
Giải khuyến khích kỳ thi viết chữ đẹp năm 2005-2006.
2,000,000
4 Phạm Chí Thảo 1966 Trung tâm GDTX huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 874812
GV giỏi cấp trường năm học 2006-2007.
GV giỏi cấp tỉnh năm học 2003-2004.
đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy chương trình I.P.M huyện Lạc Thủy năm 1994-1997, 1994-2003.
Nhận xét của nhà trường: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2,000,000
5 Bùi Thị Nguyện 1960 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến A, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 872242
Liên tục là GV giỏi cấp trường từ năm học 2001-2007.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tận tâm với nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ.
2,000,000
6 Đinh Hồng Thương 1973 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến A, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 981226
Liên tục là GV giỏi cấp trường từ năm học 2001-2007.
Yêu nghề mến trẻ nên tình nguyện công tác tại vùng cao.
2,000,000
7 Phạm Bích Hiền 1975 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến A, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Liên tục là GV giỏi cấp trường từ năm học 2002-2007.
Yêu nghề mến trẻ nên tình nguyện công tác tại vùng cao.
2,000,000
8 Lê Văn Mạnh 1977 Trường THCS Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 098 5835792
GV giỏi cấp huyện năm 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006.
Giải khuyến khích trong kỳ thi GV thực hành, thí nghiệm giỏi năm học 2007-2008.
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Tình nguyện giảng dạy tại vùng cao
2,000,000
9 Nguyễn Văn Hưng 1973 Trường THCS Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 098 9338515
GV giỏi cấp huyện năm 2001-2002, 2005-2006.
GV giỏi cấp cơ sở năm 2004-2005.
Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2006-2007.
Chiến sĩ thi đua năm học 2005-2006, 2006-2007.
Nhận xét của nhà trường: luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, được đồng nghiệp và học sinh quý mến kính trọng.
2,000,000
10 Bùi Thị Luận 1968 Truường Tiểu học Vĩnh Tiến A, huyện Kim bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 872314
Liên tục đạt GV giỏi cấp trường từ năm học 2001-2007.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề.
2,000,000
11 Nguyễn Thị Hòa 1975 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến A, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 872242
GV giỏi cấp huyện năm 2002-2003.
GV giỏi cấp cơ sở từ năm 2003-2007.
Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm (giai đoạn 2001-2005).
Nhận xét của nhà trường: luôn tận tâm, yêu nghề, tận tụy với trẻ, yêu thương, quan tâm đến học sinh.
2,000,000
12 Ngô Thị Kim Huế 1974 Trường THCS Tu Lý, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 098 5822805
Liên tục là GV giỏi cấp trường từ năm học 1999-2007.
Tình nguyện công tác tại vùng cao.
2,000,000
13 Bùi Thị Linh 1974 Trường Tiểu học Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 097 9806610
GV giỏi cấp trường năm 1999-2000, 2002-2003, 2003-2004.
GV giỏi cấp huyện năm 2001-2002, 2005-2006.
Lao động giỏi cấp trường năm 2006-2007.
Danh hiệu Giỏi việc trường-Đảm việc nhà 5 năm (2001-2005)
Giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi trẻ rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" năm 2003, 2004.
Là người đồng bào thiểu số, sinh ra và giảng dạy tại quê nhà.
Nhận xét của nhà trường: đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh.
2,000,000
14 Bùi Thị Bích Hồng 1970 Trường Tiểu học Hào Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 828104
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006.
Giấy khen hoạt động công đoàn năm học 2006-2007.
GV giỏi cấp cơ sở năm 2006-2007.
Nhận xét của nhà trường: là GV có năng lực, nhiệt tình trong giảng dạy.
2,000,000
15 Nguyễn Văn Hoàng 1979 Trường THCS Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 098 5819291
GV giỏi cấp huyện năm học 2005-2006.
Giải nhất kì thi GV thực hành, thí nghiệm giỏi năm học 2007-2008.
Tình nguyện công tác tại vùng cao.
Nhận xét của nhà trường: ý thức tổ chức kỷ luật tốt, yêu nghề mến trẻ.
2,000,000
16 Bùi Thị Em 1972 Trường Mầm non Lạc Hưng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình GV giỏi cấp huyện năm 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Là đồng bào thiểu số, tình nguyện giảng dạy tại quê nhà.
Nhận xét của nhà trường: yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.
2,000,000
17 Trần Thị Nhã 1967 Trường Tiểu học B Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
ĐT trường: 0218296133
GV giỏi cấp trường.
GV giỏi cấp huyện năm 2003-2004.
Vì lòng yêu nghề mến trẻ nên tình nguyện giảng dạy lâu dài tại vùng cao.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành tốt công việc được giao, tận tụy với học sinh.
2,000,000
18 Lê Thị Hương 1969 Trường THCS Yên Trung, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 820297
GV giỏi cấp trường năm học 1997-1998, 1998-1999.
GV giỏi cơ sở năm 2000-2001
Lao động tiên tiến năm học 2006-2007.
Lao động giỏi năm học 2003-2004.
Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2003.
Danh hiệu "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" năm 2005-2007
Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2005-2006, 2006-2007.
Giấy khen đạt giải Nhất "bí thư chi bộ giỏi" năm 2007, giải khuyến khích "Bí thư chi bộ giỏi" giai đoạn 2005-2010
2,000,000
19 Trần Văn Hậu 1980 Trường THCS Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
ĐT: 0218 828144
GV giỏi cấp tỉnh năm học 2006-2007.
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006-2007.
Nhận xét của nhà trường: có tinh thần trách nhiệm công tác, có tinh thần đoàn kết, thương yêu học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2,000,000
20 Bùi Thị Thúy 1977 Trường THCS Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. GV giỏi cấp huyện năm 2003-2003, 2003-2004. Sinh ra và lớn lên tại vùng cao nên tình nguyện giảng dạy tại quê nhà.
Nhận xét của nhà trường: luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm tốt trong công việc.
2,000,000