itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm ITA-RICE là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Dũng

ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm ITA-RICE là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Dũng

Ngày 12/09/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 168/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thông báo Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm ITA-RICE là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Dũng