itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM về việc khiếu kiện quyết định hành chính về nộp tiền thuê đất,...

ITA - CBTT Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM về việc khiếu kiện quyết định hành chính về nộp tiền thuê đất,...

Vào ngày 18/08/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 161/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Bản án số 592/2023/HC-PT ngày 26/07/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về nộp tiền thuê đất, tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế, quyết định hành chính cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế”.