itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày 28/07/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 157/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh về việc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023