itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / CBTT Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đã chính thức thông báo về vụ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

CBTT Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đã chính thức thông báo về vụ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

Ngày 23/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 162/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan đến vụ kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh, mã số thuế 1100793428, địa chỉ: Số 115 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam ra Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin liên quan đến vụ kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh, mã số thuế 1100793428, địa chỉ: Số 115 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam ra Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ như sau:

Ngày 23/06/2023 Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đã trực tiếp gửi thư đảm bảo cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh cùng hai cá nhân là Ông Trần Quang Quốc giữ chức vụ Giám đốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh toàn bộ hồ sơ khởi kiện của Dr.Maya Dangelas với danh nghĩa cá nhân đòi bồi thường 300 triệu Đô la Mỹ cho thiệt hại của cá nhân bà vì vụ lừa đảo giả mạo chứng từ buộc ITACO phải mở thủ tục phá sản.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh cùng hai cá nhân là Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh đã tránh né nhiều lần để không nhận hồ sơ khởi kiện. Với quyết định này của Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh cùng hai cá nhân là Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh đã chính thức được thông báo về vụ kiện và có nghĩa vụ tham gia để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, xin công bố thông tin đến các Cổ đông, các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xem nội dung văn bản số 162/TB-ITACO 23 ngày 23/08/2023 tại đây