itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA – CBTT về việc Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo thoái vốn tại Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2

ITA – CBTT về việc Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo thoái vốn tại Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2

Ngày 30/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 168/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Công ty ITACO thoái vốn tại Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-ITACO 23 ngày 30/08/2023 về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2).

Căn cứ nguyên nhân bất khả kháng buộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo phải thoái toàn bộ vốn góp vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2) vào ngày30/08/2023 như sau:

- Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2030 thì “Dự án Kiên Lương 1 bị loại bỏ không nằm trong danh mục các dự án nguồn điện vào vận hành năm 2016 -2030”

- Căn cứ văn bản số 1541/TCNL-VPTC ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Bộ Công thương m Tổng cục Năng lượng thông báo “Dự án Kiên Lương 1 không có trong danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030. Vì vậy, Tổng cục Năng lượng không có cơ sở để tiếp tục triển khai”

Dự án Kiên Lương 1 bị Thủ tướng Chính phủ loại ra khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 nên TEC2 và ITACO không có cơ sở triển khai dự án, đây là trường hợp bất khả kháng buộc Công ty Tân Tạo phải thoái toàn bộ vốn góp để giảm bớt thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Xem nội dung văn bản số 168/TB-ITACO 23 ngày 30/8/2023 tại đây.