itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Thông báo ngày niêm yết và giao dịch chính thức cổ phiếu phát hành thêm

Thông báo ngày niêm yết và giao dịch chính thức cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 14 – 07 – 2009, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 72/QĐ-SGDHCM ngày 14-07-2009) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với số lượng 67.936.281 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu.