itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITA GROUP: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và phát hành cổ phiếu thưởng

ITA GROUP: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và phát hành cổ phiếu thưởng

Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và phát hành cổ phiếu thưởng.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

2. Tên giao dịch quốc tế: TAN TAO INVESTMENT&INDUSTRY CORPORATION (ITACO)

3. Vốn điều lệ: 1.149.997.300.000 đồng

4. Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

5. Điện thoại: (84.8) 7505 171 Fax: (84.8) 7508 237

6. Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103001108 do Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/7/2002

7. Phương án phát hành cổ phiếu:

  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư &Công nghiệp Tân Tạo
  • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phiếu phát hành: 67.953.472 cổ phần
  • Tổng giá trị đợt phát hành (theo mệnh giá): 679.534.720.000 đồng
  • Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.
  • Nguồn phát hành: Từ Nguồn Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2008 và thặng dư vốn
  • Nguyên tắc phân phối:

Phát hành 48.926.500 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 36% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 36 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá là: 10.000 (mười nghìn) đồng/CP.

Phát hành 19.026.972 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14%( mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần phát hành để thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá là : 10.000 (mười nghìn) đồng/CP

Thời gian và thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng

  • Ngày chốt danh sách phân bổ quyền: 20/05/2009
  • Ngày chi trả mua cổ phiếu lẻ: 12/06/2009
  • Ngày phát hành dự kiến: 26/06/2009

Đối với các cổ đông đã lưu ký thì TVLK sẽ hạch toán số cổ phiếu phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết, khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, các TVLK sẽ tự động chuyển khoản số chứng khoán trên sang tài khoản chứng khoán niêm yết của nhà đầu tư.

Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu phát hành trả cổ tức và cổ phiếu thưởng được phân phối trực tiếp tại Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo: (địa chỉ như trên).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ITACO)