itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Có phải có sự nhầm lẫn?

Có phải có sự nhầm lẫn?

Trả lời thắc mắc của bạn nguyen minh <binhminh133@yahoo.com> về việc có phải có sự nhầm lẫn trong giải đáp thắc mắc về kế hoạch trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

Kính gửi HĐQT Tập đoàn Tân Tạo!

Tôi được biết Công ty có kế hoạch trả cổ tức đợt 1 năm 2007 là 15% bằng cổ phiếu, nhưng tôi thấy đăng trên itaexpress.com.vn là 30 cổ phiếu cũ được 2 cổ phiếu mới, tính ra 2/30 = 6.6% với vốn điều lệ 800 tỷ đồng thì tỉ lệ cổ phiếu mới là khoảng 5 triệu cổ phiếu. Vậy có phải có sự nhầm lẫn gì không? Tôi nghĩ, nếu 15% cổ tức cổ phiếu thì phải là 20 cổ phiếu cũ được 3 cổ phiếu mới?

Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Gởi Quý cổ đông,

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã quan tâm theo dõi sát sao, thật sự nếu có nhiều Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến Tập đoàn chúng ta như Quý cổ đông thì chúng ta sẽ thêm phần vững mạnh.

Chúng tôi thành thật xin lỗi do đã đánh máy nhầm lẫn. Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tạm trích cổ tức cho 6 tháng đầu năm 15% cho cổ đông cũ và các cổ đông chiến lược của đợt phát hành 20 triệu hiện nay cũng được hưởng đợt chia cổ tức lần này. Như vậy, vốn điểu lệ của chúng ta tăng lên 1.000 tỷ đồng và tỷ lệ được chia sẽ là: cứ mỗi 100 cổ phiếu cũ sẽ được chia 15 cổ phiếu cổ tức.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông.

Trân trọng!

Ban giải đáp thông tin