itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Trả lời thắc mắc của cổ đông nguyen minh <binhminh133@yahoo.com> về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.

Kính gửi HĐQT Tập đoàn Tân Tạo.

Tôi là cổ đông trung thành của ITA, tôi được biết, công ty sắp phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và cổ đông lớn với số lượng 20 triệu cổ phiếu và giá không thấp hơn 85.000đ. Tôi rất đồng tình về việc huy động vốn để triển khai các dự án đang, sẽ thực hiện, tuy nhiên tôi rất băn khoăn về việc cổ đông chiến lược và cổ đông lớn mua với giá thấp hơn nhiều so với thị trường nhưng lại được phép giao dịch ngay sau khi làm thủ tục lưu ký (khoảng 45 ngày), liệu việc này có công bằng không kho có cổ đông nhỏ phải mua giá cao và nó sẽ ảnh hưởng đến giá thị trường vì nguồn cung giá rẻ rất lớn sẽ được giao dịch.

Vậy tôi viết thư này gửi tới HĐQT với thắc mắc cổ đông chiến lược và cổ đông lớn được phép giao dịch ngay không hay là phải có khoảng thời gian tối thiểu mới được phép giao dịch. Rất mong HĐQT trả lời cho tôi.

Cảm ơn và chúc sức khỏe đến HĐQT và toàn thể CBCN ITA.

Trả lời:

Gởi Quý cổ đông,

Chúng tôi rất hoan nghênh sự đóng góp ý kiến và cũng hiểu sự băn khoăn lo lắng của Quý cổ đông. Tuy nhiên chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại có thông tin phát hành cho cổ đông chiến lược và sẽ được phép giao dịch ngay trong vòng 45 ngày như Quý cổ đông đã nêu?

Tập đoàn Tân Tạo đã phát hành thành công hai đợt và các cổ đông chiến lược được mua cổ phiếu của Công ty đều phải cam kết nắm giữ 2 năm và chúng tôi phát hành trong những lần trước thấp nhất đạt 90.000đ/CP

Một lần nữa xin cảm ơn.