itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Tại sao không phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu?

Tại sao không phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu?

Trả lời thắc mắc của bạn Kim Oanh (Vornamen–Berlin–Đức) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược bên ngoài.

Bạn Kim Oanh (Vornamen–Berlin–Đức) hỏi: .... Tại sao Hội đồng quản trị Tân Tạo lại không phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá hoặc giá ưu đãi thay cho việc phát hành cho cổ đông chiến lược bên ngoài?...

Trả lời: Rất nhiều Công ty đã phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, riêng Tập đoàn Tân Tạo đợt phát hành lần này đã quyết định chọn phát hành cho các cổ đông chiến lược với giá thấp nhất 85.000 đồng/CP có điều kiện nắm giữ nhiều năm. Chính sách phát hành này sẽ giúp chúng ta huy động được một nguồn vốn lớn để đưa vào triển khai các dự án đang mang lại hiệu quả cao của Tập đoàn: Dự án khu công nghiệp, dự án nhà máy điện và dự án phát triển đô thị E.city.

Trường hợp nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá hoặc giá ưu đãi trên thực chất sẽ đẩy giá thị trường lên cao, tuy nhiên nguồn tiền thực sự thu về cho Công ty không đáng kể và rõ ràng chỉ có cá nhân các cổ đông hiện hữu được hưởng lợi và đặc biệt hiện nay đa số cổ phiếu được nắm giữ bởi đội ngũ lãnh đạo điều hành Tập đoàn.

Với quan điểm đứng trên lợi ích phát triển Tập đoàn là trên hết, do vậy Hội đồng quản trị đã quyết định phát hành cho các cổ đông chiến lược - Đây là những Công ty, Tập đoàn, những tổ chức tài chánh, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới và là những Công ty đã và đang có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn. Bằng chính sách phát hành này Hội đồng quản trị đã thu hút được nguồn vốn lớn vào cho Công ty mà không phải cho cá nhân những người nắm cổ phiếu lớn, đồng thời lại tăng cường được sự hỗ trợ của các nhà đầu tư chiến lược trong tương lai.

Trân trọng!

Ban công bố thông tin