itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Phát hành cổ phiếu thưởng

Phát hành cổ phiếu thưởng

Trả lời thắc mắc của cổ đông nguyen minh <binhminh133@yahoo.com> về việc thưởng cổ phiếu cho CBCNV Tập đoàn Tân Tạo

Kính gửi HĐQT Tập đoàn Tân Tạo.

Chúng tôi là các cổ đông trung thành và gắn bó với cổ phiếu ITA, chúng tôi vừa nhận được thư lấy ý kiến về việc “…trích 10% lợi nhuận của công ty để thưởng bằng cổ phiếu cho HĐQT, ban lãnh đạo, CBCNV và các cá nhân đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Công ty….” Về cơ bản chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này nhằm thu hút nhân tài và khuyến khích mọi người cống hiến hết mình vì công ty. Tuy nhiên chúng tôi cũng có một băn khoăn: giả sử năm 2007 công ty đạt mức lợi nhuận đề ra là 300 tỷ thì tỷ lệ thưởng cổ phiếu rất lớn, nếu số lượng lớn cổ phiếu này được bán ồ ạt ra thị trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả và chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến các cổ đông nhỏ lẻ. Vậy chúng tôi muốn nghe ý kiến của HĐQT có biện pháp gì để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ chúng tôi?

Trả lời:

Gởi Quý cổ đông,

Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn Quý cổ đông đã hiểu và ủng hộ chính sách thu hút nhân tài và khuyến khích đội ngũ lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV của Tập đoàn Tân dốc lòng dốc sức phục vụ vì sự nghiệp phát triển của Tập đoàn – Ngôi nhà chung của chúng ta, đồng thời chúng tôi cũng chia xẻ sự lo ngại của Quý cổ đông. Chính vì vậy HĐQT đã quyết định đưa ra các chính sách thưởng cổ phiếu như sau:

1. Đối với đội ngũ lãnh đạo HĐQT, TGĐ và các Phó TGĐ của Tập đoàn Tân Tạo cùng các Công ty thành viên sẽ phải cam kết nắm giữ cổ phiếu thưởng trong 03 năm và chỉ được thực sự hưởng quyền lợi sau 03 năm nếu vẫn còn đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo mà không nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc.

2. Đối với đội ngũ lãnh đạo Giám đốc, Phó giám đốc các phòng ban, dự án sẽ phải cam kết nắm giữ cổ phiếu thưởng trong vòng 02 năm và chỉ được hưởng quyền lợi sau 02 năm vẫn còn đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo mà không nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc.

3. Đội ngũ cán bộ điều hành cấp cơ sở sẽ phải cam kết nắm giữ cổ phiếu thưởng trong 01 năm và chỉ được thực sự hưởng quyền lợi sau 01 năm vẫn còn đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo mà không nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc.

Với chính sách này chúng tôi tin rằng sẽ vừa bảo vệ được Quý cổ đông và đồng thời cũng vừa khuyến khích những người thật sự gắn bó, tâm huyết phát triển cùng Tập đoàn Tân Tạo chúng ta.

Trân trọng

Ban công bố thông tin Tập đoàn