itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2010

ĐHCĐ 2010

TAN TAO GROUP: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Ngày 22/04/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tổ chức Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Tân Đức Sky, Lô 10, Đức Hòa Hạ, KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An.

Tân Tạo Group: Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Trong 10 năm tới, Tân Tạo Group sẽ trở thành người đi tiên phong phát triển thành công các Thành phố Khoa học Tân Tạo - Hanel tại Hà Nội và Thành phố Khoa học Sài gòn – Mekong tại Long An. Trong biên bản có các nội dung chi tiết về các câu hỏi chất vấn của cổ đông.

Tan Tao Group: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2010 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, và thống nhất các nội dung sau: