itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức

Thông tin cổ tức

ITA GROUP thông báo về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2007

Ngày 17-9-2008, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 như sau:

ITA GROUP Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2007

Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo nộp hồ sơ cho UBCKNN xin trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hiện hữu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý cho ITACO chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Ngày 18/01/2007, thay mặt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Bùi Hoàng Hải, Phó trưởng ban Quản lý phát hành - UBCKNN đã ký công văn gửi Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) về việc UBCKNN đồng ý cho ITACO phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Tập đoàn Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

Lịch Chia cổ tức 2007 & 2008

Hội đồng quản trị dự kiến lịch chia cổ tức chọn năm 2007 và 2008 như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007 CỔ PHIẾU: ITA - CÔNG TY ĐẦU TƯ-CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Bạn sẽ làm gì với cổ phiếu ITA?

Thị trường đã bắt đầu sôi động trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi. Mọi thứ giờ đây có vẻ như tốt đẹp hơn trước mặc dù những ngày trước đây nghe phong phanh thông tin về việc chính phủ hạn chế dòng vốn gián tiếp và những chính sách bình ổn thị trường làm cho nhiều nhà đầu tư hoang man lo lắng.

Các tin đã đưa ngày   Xem