itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Lao động - Sản xuất / Lễ tổng kết cuối năm Tập đoàn Tân Tạo