itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Lao động - Sản xuất / Nhịp lao động