itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi lễ