itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Đoàn cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm KCN Tân Tạo