itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Giới thiệu những dự án ITA với Chủ tịch nước

Giới thiệu những dự án ITA với Chủ tịch nước

Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo giới thiệu những dự án ITA với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết