itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Lãnh đạo Đảng - Nhà nước