itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Nhà đầu tư nước ngoài