itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Nhiều nguyên thủ các quốc gia đã đến và làm việc

Nhiều nguyên thủ các quốc gia đã đến và làm việc

Nhiều nguyên thủ các quốc gia đã đến và làm việc với Tập đoàn Tân Tạo, trong đó có cả Tổng thống Mỹ G.Bush