itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Tân Tạo: Trên đường phát triển