itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Video clip: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tập đoàn ITACO

Video clip: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tập đoàn ITACO

Sáng 21/5/2007, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tập đoàn ITACO (Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo).